Kabinetsreactie op het AIV-advies 'De wil van het volk? Erosie van de democratische rechtsstaat in Europa'

Het kabinet geeft een reactie  op het advies ”De wil van het volk? Erosie van de democratische rechtsstaat in Europa” van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). Dit advies verscheen in juni 2017.