Kamerbrief over herbenoeming lid Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp)

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer dat zij de heer drs. E.W. Anker opnieuw heeft benoemd tot lid van de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp). De herbenoeming gaat in op 1 februari 2018.