Kamerbrief over voortgang BRP-proces

Staatssecretaris Knops (BZK) informeert de Tweede Kamer over de mogelijkheden voor verdere openbaarmaking van broncode en testbestanden van de operatie Basisregistratie Personen (BRP). Ook gaat hij in op het verhalen van kosten van de operatie BRP op externen die aan de operatie hebben gewerkt. En hij schetst te nemen stappen op weg naar een toekomstvisie voor de BRP.