Memorie van antwoord over wetsvoorstel informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

Staatssecretaris Keijzer (EZK) reageert op vragen en opmerkingen van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken. De volledige titel van dit wetsvoorstel is wetsvoorstel houdende regels over de informatie-uitwisseling betreffende bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van netten en netwerken ter voorkoming van graafschade en ter bevordering van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid, alsmede de wijziging van de Telecommunicatiewet ter bevordering van medegebruik van fysieke infrastructuur en van de gecoördineerde aanleg van civiele netwerken.