Beantwoording Kamervragen over de stijging van de lokale lasten en het COELO-rapport

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Lodders (VVD) over de stijging van de lokale lasten genoemd in het rapport van het Centrum voor Onderzoek van de
Economie van de Lagere Overheden (COELO).