Uitstelbericht beantwoording Kamervragen schorsen van verdachte lokale bestuurders

Uitstelbrief van minister Ollongren (BZK) op de vragen van het Kamerlid Kuiken (PvdA) over het schorsen van verdachte lokale bestuurders.