Beantwoording Kamervragen over positie woongroepen voor ouderen

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Nijboer (PvdA) over de positie van woongroepen voor ouderen.