Kamerbrief over nationale woonagenda en de regiogesprekken

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de inspanningen op de woningmarkt, waaronder de nationale agenda en de regiogesprekken.