Kamerbrief bij afschrift brief over studentenhuisvesting

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de brief die de minister van Engelshoven (OCW) en zij hebben verstuurd naar gemeenten/kennissteden, onderwijsinstellingen, studentenhuisvesters en de landelijke studentenvakbond.