Beantwoording Kamervragen over Studentenhuisvesting

Minister Ollongren ( BZK) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Ronnes en Van der Molen (CDA) over het tekort aan studentenkamers. Daarnaast beantwoordt zij de vragen van de Kamerleden Smeulders en Özdil (GroenLinks) over het bericht 'Gemiddelde prijs studentenkamer voor het eerst boven de 400 euro'. ’ en van het Kamerlid Nijboer (PvdA) over het massaal vragen van teveel huur voor studentenkamers. Tot slot gaat zij in op de vragen van de Kamerleden Van Eijs en Van Meenen (D66) over (buitenlandse) studenten die geen onderdak hebben.