Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging Wet maatregelen middenhuur

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging inzake Voorstel van wet tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 ter verduidelijking van woonruimteverdeling van middenhuurwoningen en van de Woningwet ter vereenvoudiging van de goedkeuringsprocedure voor werkzaamheden die niet behoren tot diensten van algemeen economisch belang (Wet maatregelen middenhuur).