Beantwoording Kamervragen over de berichten over dubieuze handel in kavels

Minister Ollongren beantwoordt de vragen over de berichten ‘Grondspeculant belemmert bouwplannen van gemeenten’, ‘Dubieuze handel in kavels veel omvangrijker dan gedacht’ en ‘Niemand wil bouwen op versnipperde grond’.