Kamerbrief Wob-verzoeken Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Minister Ollongren informeert de Tweede en eerste Kamer over informatieverzoeken die op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zijn ingediend.