Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over beleidsdoorlichting artikel 1 begroting BZK

Minister Ollongren laat weten dat zij Kamervragen niet op tijd kan beantwoorden. De vragen gaan over de beleidsdoorlichting (onderzoek van geldend beleid) van artikel 1 van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dit artikel gaat over het goed functioneren van openbaar bestuur en democratie.