Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging Wet elektronische publicaties

Staatssecretaris Knops ( BZK) biedt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging over het voorstel van wet tot wijziging van de Bekendmakingswet en andere wetten. Dit in verband met de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen (Wet elektronische publicatie)s aan.