Kamerbrief Centraal meldpunt onjuiste registraties in basisregistraties

Minister Knops informeert de Tweede Kamer over het inrichten van een centraal meldpunt waar burgers/geregistreerden terecht kunnen voor het melden en oplossen van problemen met de basisregistraties.