Aanbiedingsbrief bij ontwerpregeling verlenging drietal subsidieregelingen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister Ollongren (BZK) biedt de Tweede Kamer de ontwerpregeling aan tot de verlening per 1 januari 2022 van een drietal subsidieregelingen. Het gaat om de Subsidieregeling Kenniscentrum Europa Decentraal 2013, de Subsidieregeling ProDemos en de Subsidieregeling Nationaal Comité 4 en 5 mei.