Kamerbrief over stand van zaken transitievisies warmte

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot transitievisies warmte.