Antwoorden Kamervragen over situatie arbeidsmigranten Boskoop

Minister Ollongren (BZK) geeft antwoord op vragen over de situatie van arbeidsmigranten in Boskoop. Het Tweede Kamerlid Van Kent (SP) heeft deze vragen gesteld.