Aanbiedingsbrief nadere memorie van antwoord wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen

Minister Ollongren (BZK) stuurt de nadere memorie van antwoord over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen naar de Eerste Kamer.