Nadere memorie van antwoord wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen

Minister Ollongren (BZK) geeft antwoord op aanvullende vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen. De Eerste Kamerfractie van de PVV heeft deze vragen gesteld.