Aanbiedingsbrief bij beantwoording vragen Fiche: Verordening Raamwerk Europese Digitale Identiteit

Staatssecretaris Knops (BZK) beantwoordt, mede namens minister Blok (EZK), vragen over het Fiche: Verordening Raamwerk Europese Digitale Identiteit.