Kamerbrief over inwerkingtreding Omgevingswet

Minister de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de invoering van de Omgevingswet. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gezonden.