Aanbiedingsbrief bij Koninklijk besluit benoeming leden Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

Minister Bruins Slot (BZK) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van het koninklijk besluit tot benoeming van leden van het nieuw ingestelde Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.