Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over beloning topinkomens

Minister Bruins Slot (BZK) meldt dat de antwoorden op vragen over de beloning van topinkomens later komen dan gebruikelijk.