Aanbiedingsbrief bij afschrift antwoordbrief Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden over coalitieakkoord

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt een afschrift van zijn reactie op een brief van Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden over het coalitieakkoord. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer had hierom gevraagd.