Antwoorden op Kamervragen over dienstauto’s

Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over dienstauto’s, in aanvulling op eerdere vragen over hetzelfde onderwerp. Het Tweede Kamerlid Van Raan (PvdD) heeft de vragen gesteld.