Antwoorden op Kamervragen over uitgaven voor discriminatiebestrijding

Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over de uitgaven ten aanzien van discriminatiebestrijding. Het Tweede Kamerlid van Baarle (DENK) heeft de vragen gesteld.