Uitstelbrief op Kamervragen over toepassen Wet voorkeurrecht gemeenten, woonwijk Arnhem

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) meldt dat de antwoorden op vragen over toepassen Wet voorkeurrecht gemeenten, woonwijk Arnhem later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld.