Antwoorden op Kamervragen over Wet kiescollege niet-ingezetenen

Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over het wetsvoorstel kiescollege niet-ingezetenen (wetsvoorstel houdende regels omtrent de oprichting en inrichting van een kiescollege voor de Eerste Kamer voor Nederlanders die geen ingezetenen zijn alsmede wijziging van de Kieswet ten behoeve van de verkiezing van de leden van het kiescollege voor Nederlanders die geen ingezetenen zijn en de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer door de leden van dit kiescollege). De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over Wet kiescollege niet-ingezetenen (PDF | 20 pagina's | 1,3 MB)