Antwoorden op Kamervragen over het artikel `Beschouw de burger als volwaardige gesprekspartner`

Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over het artikel `Beschouw de burger als volwaardige gesprekspartner`. Het Tweede Kamerlid Strolenberg (VVD) heeft de vragen gesteld.