Kamerbrief nadere toelichting beroep Comptabiliteitswet toeslagen Oekraïense ontheemden

Minister Van Gennip (SZW) en minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) lichten toe waarom zij voor het toekennen van aanspraak op kinderopvangtoeslag en huurtoeslag aan Oekraïense ontheemden een beroep hebben gedaan op bepalingen uit de Comptabiliteitswet 2016. De vaste commissie voor Financiën in de Tweede Kamer had om een toelichting gevraagd.