Kamerbrief over toezegging wijziging onroerendezaakbelasting Gemeentewet

Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Eerste Kamer over de toezegging over wijziging van de systematiek in de Gemeentewet met betrekking tot de onroerendezaakbelasting (ozb). Deze toezegging wordt meegenomen bij het uitwerken van een stabielere financiering voor de medeoverheden voor de periode na 2025