Antwoorden op Kamervragen over 1e suppletoire begroting 2022 van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds

Minister Bruins Slot (BZK) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op een lijst van vragen over de wijziging van de begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota). De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft de vragengesteld.