Overzicht van planning levering informatie over archivering bij ministeries en bij zelfstandige uitvoeringsorganisaties

Planning van het leveren van informatie over de informatiehuishouding en de archivering van e-mailboxen bij ministeries en bij zelfstandige uitvoeringsorganisaties. Het gaat om informatie voor de Parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening van deTweede Kamer.