Kamerbrief over personele inzet crisisopvang van asielzoekers

Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over het beroep van de Comptabiliteitswet artikel 2.27 over de personele inzet voor de crisisopvang van asielzoekers. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.