Kamerbrief over opvolging verantwoordingsrapportage 2022 BZK

Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de opvolging van de aanbevelingen die de Algemene Rekenkamer heeft gedaan in de rapportages van het Verantwoordingsonderzoek 2022 binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Kamerbrief over opvolging verantwoordingsrapportage 2022 BZK