Overzicht maatregelen uit het Nationaal actieprogramma tegen discriminatie

Het Nationaal actieprogramma tegen discriminatie bestaat uit maatregelen die een nieuwe impuls dienen te geven om de doelstellingen van het discriminatiebeleid te behalen en daarnaast uit maatregelen van lopend beleid die in belangrijke mate bijdragen aan het realiseren van deze doelstellingen.