Overzicht giften en schulden politieke partijen Tweede Kamerverkiezingen 2021 van 2019 tot en met 24 februari 2021

Deze overzichten geven een beeld van de financiën van de politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. Het gaat om giften vanaf € 4.500 per donateur per jaar aan de politieke partijen en hun kandidaten en om schulden boven de € 25.000 van de politieke partijen. Voor giften aan kandidaten geldt voor 2021 een bedrag naar rato. De overzichten beslaan de periode 1 januari 2019 tot en met 24 februari 2021. De overzichten van giften en schulden over 2019 van de politieke partijen die al zitting in de Tweede Kamer hebben zijn in een eerder stadium al openbaar gemaakt.