Beslisnota bij Nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging inzake het wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging inzake het wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal (PDF | 13 pagina's | 4,8 MB)