Digitale publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen

Overheden moeten vanaf 1 januari 2017 alle kennisgevingen en bekendmakingen publiceren op 1 weblocatie. Het gewijzigde wettelijke regime ten aanzien van bekendmakingen leidt ertoe dat burgers en bedrijven zich op een andere wijze gaan informeren over de besluiten van de overheid. Dit heeft gevolgen voor de administratieve lasten van burgers en bedrijven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft deze effecten in kaart laten brengen door SIRA Consulting.