Rapport ˝Onderzoek OSV en proces Rapportage˝

Onderzoek uitgevoerd door het bedrijf Fox-it naar eventuele kwetsbaarheden van het programma dat de Kiesraad bij eerdere verkiezingen aan de gemeenten beschikbaar heeft gesteld voor het bepalen van de totalen op gemeentelijk niveau en op het niveau van de kieskring.