Rapport COELO kerngegevens belastingen grote gemeenten 2018

Deze rapportage bevat een overzicht van de tarieven van de onroerendezaakbelastingen (ozb), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing in de grote gemeenten. Ook wordt in gegaan op de precariobelasting op leidingen die een deel van de gemeenten heft, en waarvan de inkomsten aanzienlijk kunnen zijn. De nadruk ligt op de lasten voor huishoudens.