Onderzoek geluideisen buitenopgestelde warmtepompen en airco's in bouwregelgeving

Het voornemen is nu om in het Bouwbesluit 2012 specifieke geluideisen op te nemen
voor warmtepompen en airco's die buiten een bouwwerk zijn opgesteld. Het ministerie van BZK heeft daarom aan LBP|SIGHT gevraagd een advies uit te brengen over mogelijke geluideisen (inclusief bepalingsmethode) die passen binnen de systematiek van het Bouwbesluit.