Opinies over tijdsystemen

Dit rapport gaat over een onderzoek naar opinies over handhaving van het halfjaarlijks verzetten van de klok en de mogelijke invoering van permanente zomer- of standaardtijd (‘wintertijd’).