Privacyvisie eID

Het doel van deze privacyvisie eID is aan te geven welke eisen vanuit het juridisch (privacy)kader in combinatie met de vastgestelde beleidsuitgangspunten aan privacybescherming worden gesteld, en daarmee als vertrekpunt te dienen voor de verdere regeling (in wet en uitvoeringsregelgeving), en de verdere operationele inrichting van het stelsel.