Evaluatie herziene Woningwet: Cijfermatig overzicht 2014-2017

Dit rapport is opgesteld ten behoeve van de bredere evaluatie van de in 2015 herziene Woningwet. Op grond van artikel XXI van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting dienen de doeltreffendheid en de effecten in de praktijk van de herziening van de Woningwet te worden onderzocht.