Halfjaarrapportage invoering Omgevingswet 2e helft 2018

Deze halfjaarlijkse monitorrapportage beschrijft de stand van zaken op de drie hoofdvragen per eind 2018 en is inmiddels de vierde halfjaarrapportage die op basis van de monitor wordt uitgebracht.