Maak eigenbouw betaalbaar voor middeninkomens – Financieringsinstrumenten voor coöperaties en collectieven

In dit rapport gaat het expertteam in op mogelijke manieren om de toegankelijkheid van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) voor middeninkomens te bevorderen.