Experimenteren in organieke regelgeving?

In dit rapport is de (constitutioneelrechtelijke) juridische ruimte organieke wetgeving in onder meer de Gemeentewet en de Provinciewet om te experimenteren onderzocht en de wijze waarop vorm kan worden gegeven aan de rechtsgrondslag voor deze experimenten.